Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Strona w przebudowie - Zapraszamy wkrórtce

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań,
tel. 61 84 38 930, e-mail info@centrumbukowska.pl

facebook.com/CentrumBukowska